skip to main content

Μεταφορικό Δίκτυο Ν. Αλικαρνασσού

 

Σύμφωνα με την μελέτη του Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας Κρήτης η ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών θα ολοκληρώνεται σταδιακά και συνολικά με στόχο τη δημιουργία των αναγκαίων δομών συνέργιας, σε σχέση με τους επιλεγμένους άξονες και πόλους ανάπτυξης σε διαπεριφερειακό και ενδοπεριφερειακό επίπεδο.

 

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο θα ιεραρχηθεί σε πρωτεύον και δευτερεύον και θα υλοποιείται με τις αρμόζουσες επιλογές γεωμετρικών και λοιπών χαρακτηριστικών, ενώ θα αναβαθμίζονται λειτουργικά και αισθητικά οι κύριες πύλες εισόδου (λιμάνια, αεροδρόμια) που για την περίπτωση του Δήμου Ν. Αλικαρνασσού ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναβάθμιση του Λιμανιού του Ηρακλείου και του Αεροδρομίου που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου.

 

Ειδικότερα το οδικό δίκτυο στον Δ. Ν. Αλικαρνασσού περιλαμβάνει:

 • τμήματα του παλαιού και νέου Εθνικού Οδικού δικτύου που διατρέχουν τον Δήμο με κατεύθυνση Α-Δ (Παλαιά Εθνική Οδός, Β.Ο.Α.Κ.),
 • τμήμα του νεοκατασκευασθέντος οδικού άξονα Ηράκλειο - Άνω Βιάννος,
 • ένα δίκτυο τοπικής σημασίας δρόμων που συνδέουν τους οικισμούς μεταξύ τους ή με το εθνικό οδικό δίκτυο.

 

Σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/ε/οικ./827/1995 που αφορά στην κατάταξη του Εθνικού Οδικού Δικτύου των Περιφερειών Κρήτης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου χαρακτηρίζονται ως:

 • Πρωτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, η Νέα Εθνική Οδός με αριθμό 90 Α.Κ. Μουρνιών - Ρέθυμνο - Ηράκλειο (Β.Ο.Α.Κ.)
 • Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, η Παλαιά Εθνική Οδός 90

 

Στα όρια του Δήμου Αλικαρνασσού, τόσο κατά την τυπική ιεράρχηση που ισχύει όσο και κατά την ουσιαστική λειτουργική ιεράρχηση που εκ των πραγμάτων παρουσιάζεται, οι βασικοί οδικοί άξονες είναι:

 

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)

Περιβάλλει το μεγαλύτερο μέρος του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου και εξυπηρετεί ταυτόχρονα αστικές και υπεραστικές μετακινήσεις, ωστόσο δεν λειτουργεί σωστά ούτε ως εσωτερικός ούτε ως εξωτερικός δακτύλιος. Οι αστικές μετακινήσεις εμποδίζουν τις υπεραστικές λόγω των εισόδων -εξόδων και αντίστροφα οι υπεραστικές εμποδίζουν τις αστικές μετακινήσεις λόγω των υψηλών ταχυτήτων. Είναι κατασκευασμένος στο μεγαλύτερο τμήμα σε υψηλό ανάχωμα και επηρεάζει αισθητικά και λειτουργικά την αστική περιοχή από όπου διέρχεται.

Ο Β.Ο.Α.Κ., ο οποίος μέχρι προ ολίγων ετών αποτελούσε και το νοητό νότιο όριο του οικιστικού ιστού της Ν. Αλικαρνασσού, είναι χαρακτηρισμένος ως κύρια αρτηρία, τμήμα του Διευρωπαϊκού δικτύου της χώρας. Με την επέκταση του Σχεδίου Πόλης προς Νότο, βεβαίως, υπάρχουν, πλέον και δομημένες εντός σχεδίου περιοχές νοτίως του Β.Ο.Α.Κ. Το στοιχείο αυτό θα αποτελέσει και βάση προβληματισμού κατά την διατύπωση των προτάσεων σε επόμενες φάσεις της μελέτης, με σκοπό την δυνατότητα ευχερούς επικοινωνίας των δύο διακριτών τμημάτων της πόλης, τα οποία, στην παρούσα φάση, επικοινωνούν μόνον μέσω των δύο ανισόπεδων κόμβων του Β.Ο.Α.Κ. και μίας κάτω διάβασης.

 

Π.Ε.Ο. Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου

Η Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου, τμήμα της οποίας αποτελεί η οδός Ικάρου. Η οδός αυτή, αν και σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. της Ε.Π.Α. είναι χαρακτηρισμένη ως συλλεκτήρια, εν τούτοις, επειδή δεν έχουν διανοιχθεί όλες οι προβλεπόμενες από το σχέδιο αρτηρίες, στην πράξη λειτουργεί ως αρτηρία, ενώνοντας, όπως προαναφέρθηκε, την πόλη του Ηρακλείου με το διεθνές αεροδρόμιο, αν και είναι μία απλή αστική οδός σε περιοχή κατοικίας που διαθέτει μόνον μία λωρίδα ανά κατεύθυνση (χωρίς διαχωριστική νησίδα). Να σημειωθεί ότι, κυρίως λόγω των πτήσεων τσάρτερ, το αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι το δεύτερο σε επιβατική κίνηση στη χώρα, μετά τον αερολιμένα της Αθήνας, οπότε και οι κυκλοφοριακοί φόρτοι του άξονα αυτού είναι πολύ υψηλοί.

 

Οδός Ηρακλείου - Άνω Βιάννου

Πρόκειται για έναν νέο οδικό άξονα που κατασκευάστηκε πρόσφατα και διατρέχει το νομό κάθετα με κατεύθυνση Βορρά - Νότου. Στο τμήμα που διατρέχει τον Δήμο ξεκινάει από την παραλιακή οδό του λιμανιού ακολουθώντας προς νότο την διαδρομή του Σιλαμιανού ρέματος (ρέμα Κατσαμπά) και συνδέεται με τον Β.Ο.Α.Κ. με ανισόπεδο κόμβο. Συνεχίζει προς νότο σε επαφή με το δυτικό όριο της ΒΙΠΕ και διέρχεται ανάμεσα από αυτή και τον οικισμό της Καλλιθέας, ενώ παρακάμπτει από τα δυτικά το ύψωμα του Προφήτη Ηλία. Ο άξονας αυτός δεν έχει καταταχθεί ακόμα σε κάποια κατηγορία (Εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο) λόγω της πρόσφατης κατασκευής του. Ωστόσο τα γεωμετρικά και λειτουργικά του χαρακτηριστικά του προσδίδουν έναν υπερτοπικό χαρακτήρα, αφού είναι κατασκευασμένος με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και με διαχωριστική νησίδα, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί τη βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ) και τις νοτιοανατολικές περιοχές του νομού Ηρακλείου. Σε εύθετο χρονικό διάστημα ο άξονας αυτός θα χαρακτηρισθεί σαν πρωτεύον ή δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο.

 

Τοπικές οδοί

Πρόκειται για οδούς που εξυπηρετούν ενδοδημοτικές ή και διαδημοτικές μετακινήσεις και τα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά κρίνονται σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά για τον όγκο των μετακινήσεων που εξυπηρετούν. Κατά κανόνα οι οδοί αυτοί ενώνουν:

 • τους οικισμούς του Δήμου μεταξύ τους,
 • τους οικισμούς του Δήμου με οικισμούς γειτονικών Δήμων και
 • τους οικισμούς με το Εθνικό Οδικό δίκτυο

 

Οι οδοί τοπικής σημασίας που διατρέχουν τον Δήμο είναι οι εξής:

 • Κόμβος Κατσαμπά - ΒΙΠΕ - Καλλιθέα, είναι ο βασικός δρόμος που ενώνει την Καλλιθέα με τη Ν. Αλικαρνασσό
 • Παλαιά Εθνική Οδός - Πρασσάς - Σκαλάνι
 • Παλαιά Εθνική Οδός - Σκαλάνι η οποία παρακάμπτει τον Πρασσά από ανατολικά και συνεχίζει νότια προς Σκαλάνι
 • Πρασσάς - Β.Ο.Α.Κ.
 • Πρασσάς - Σκαλάνι
 • Καλλιθέα - Πρασσάς, που είναι και ο μόνος οριζόντιος δρόμος τοπικής σημασίας με κατεύθυνση

 

Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των νέων αμφιθεατρικών οικισμών κύριας κατοικίας Καλλιθέα και Πρασσάς νοτίως του Β.Ο.Α.Κ., οι οδοί σύνδεσης αυτών με τον Β.Ο.Α.Κ. και το λοιπό εσωτερικό οδικό δίκτυο της πόλης, έχουν εκ των πραγμάτων αποκτήσει φόρτους συνεχώς αυξανόμενους και αρκετά σημαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση του συνολικού κυκλοφοριακού έργου. Η εξέλιξη και ο σχεδιασμός των οδών αυτών θα εξετασθεί λεπτομερέστερα στις επόμενες φάσεις της παρούσας μελέτης.  

 

Να σημειωθεί ότι, από άποψη βατότητας, τόσο το πρωτεύον όσο και το τοπικό οδικό δίκτυο του Δήμου παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα.

Η λοιπή μεταφορική υποδομή του Δήμου συμπληρώνεται από το λιμάνι και το αεροδρόμιο. Το λιμάνι δεν ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου, ωστόσο η λειτουργία του επηρεάζει σημαντικά τους κυκλοφοριακούς φόρτους εντός του Δήμου λόγω των κινήσεων που προκαλούνται από και προς το λιμάνι και διέρχονται μέσα από τον Δήμο.